Loading


獸醫
方慧娜醫生
[獸醫] 
方醫生很專業,有愛心,有耐性,價錢合理。個護士姐姐好細心。
$280
2014-05-04       carmen
[地址]  [詳細資料及地圖]  [意見]  [網誌]

李恒年醫生
[獸醫] 
很有愛心醫德收費公道
$400
2014-03-20       pattidikwok
[地址]  [詳細資料及地圖]  [意見]  [網誌]

陳文滔醫生
[獸醫] 
無料無醫德斷証錯誤隻狗無cancer 未驗清楚就叫人人道毀滅或做化療千祈唔好幫襯佢唔係實後悔
$480
2014-02-17       Bobo
[地址]  [詳細資料及地圖]  [意見]  [網誌]

....更多

最新消息

....更多

最新意見
陳漢明醫生
[普通科] 
Good
$180
2015-08-29       Ken
[地址]  [詳細資料及地圖]  [意見]  [網誌]

劉志偉醫師
[中醫] 
劉醫師呃錢嫁。佢要攞假整,我五日之內就洗左萬幾蚊,第五日整完都仲覺得有d唔係好正。跟住過幾日又痛番,又去佢過度整,跟住佢就一次過又同我做番之前要用5日睇同做既治療。首先就係拖症,之後就自己整唔掂又話我自己身體唔好。呃左我成萬幾蚊!!!!
$15000
2015-08-29       Kitty
[地址]  [詳細資料及地圖]  [意見]  [網誌]

利子傑醫生
[牙醫] 
解釋詳盡,表現細心有禮
$400
2015-08-28       Momo
[地址]  [詳細資料及地圖]  [意見]  [網誌]

....更多

中醫
劉志偉醫師
[中醫] 
劉醫師呃錢嫁。佢要攞假整,我五日之內就洗左萬幾蚊,第五日整完都仲覺得有d唔係好正。跟住過幾日又痛番,又去佢過度整,跟住佢就一次過又同我做番之前要用5日睇同做既治療。首先就係拖症,之後就自己整唔掂又話我自己身體唔好。呃左我成萬幾蚊!!!!
$15000
2015-08-29       Kitty
[地址]  [詳細資料及地圖]  [意見]  [網誌]

王漁生針灸推拿女中醫師
[針灸] 
朋友介紹以為得,原來又係個吹就天下無敵,醫就無能為力既中醫,手痛搞左我個幾月都未好,仲越黎越痛!
$500
2015-08-14       sammi
[地址]  [詳細資料及地圖]  [意見]  [網誌]

賴志文醫師
[中醫] 
沒有此人
$000
2015-05-04       tom
[地址]  [詳細資料及地圖]  [意見]  [網誌]

....更多

各類專科
區國基醫生
[內科] 
醫生最基本的望聞問切全都沒有。醫生完全沒有耐性去診斷、了解病人的狀況。醫生只看了我幾分鐘就罷了。我並不是只看了一次,是整整五次。每次預約時間醫生都沒一次準時,每次遲到幾個小時,還不知怎的比我遲來的人都先進去。姑娘服務態度差,沒禮貌,教育水平低。
$480
2015-05-04       達
[地址]  [詳細資料及地圖]  [意見]  [網誌]

區國基醫生
[內科] 
Worst experience ever. Don't go
$550
2015-05-04       Wing
[地址]  [詳細資料及地圖]  [意見]  [網誌]

區國基醫生
[內科] 
Very impatient & doesn't care. Poor service
$500
2015-05-04       A Au
[地址]  [詳細資料及地圖]  [意見]  [網誌]

....更多


登入名稱
登入密碼

  >  上環   >  大坑   >  南區   >  中環   >  __天后_zh-hk__天后_zh-cn__天後_search   >  太古   >  北角   >  石澳   >  西環   >  赤柱   >  金鐘   >  柴灣   >  灣仔   >  西灣河   >  杏花村   >  跑馬地   >  筲箕灣   >  銅鑼灣   >  鴨利洲   >  薄扶林   >  鰂魚涌
  >  太子   >  佐敦   >  旺角   >  油塘   >  紅磡   >  美孚   >  彩虹   >  藍田   >  觀塘   >  九龍城   >  九龍塘   >  九龍灣   >  大角咀   >  牛頭角   >  石硤尾   >  尖沙咀   >  何文田   >  油麻地   >  長沙灣   >  荔枝角   >  深水埗   >  黃大仙   >  牛池灣   >  鯉魚門
  >  上水   >  大埔   >  大圍   >  元朗   >  屯門   >  火炭   >  西貢   >  沙田   >  青衣   >  粉嶺   >  荃灣   >  馬灣   >  深井   >  葵涌   >  羅湖   >  天水圍   >  流浮山   >  馬鞍山   >  將軍澳   >  沙頭角   >  落馬洲
  >  大澳   >  坪洲   >  東涌   >  長洲   >  大嶼山   >  赤臘角   >  南丫島   >  愉景灣   >  蒲苔島